Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.

NABÍDKA
KONTAKT
Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.

Hrádek 36
503 15 Nechanice

Telefon: +420 605 837 097

18IR@email.cz

DŮLEŽITÉ

KALENDÁŘ
Červen 2024
PoÚtStČtSoNe
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.

XXV. C.k. Manévry v Hněvčevsi_21.5.2016

Dne 21. 5. 2016 se uskutečnily jubilejní, již XXV. C.k. manévry, tentokrát v obci Hněvčeves. Naplánován byl celodení výcvik historických jednotek a na závěr ukázka na téma první padlý u Hradce Králové roku 1866. A tak si i obec Hněvčeves po 150 letech připomněla tohoto prvního padlého v předvečer bitvy u Hradce Králové roku 1866. Byl jím polní myslivec František Kozák ze 14. praporu polních myslivců, který nešťastně padl při srážce s Prusy v ranních hodinách (udává se dne 2. 7. 1866 kolem 7 hodiny) před kostelem v Hněvčevsi. Jeho oběť byla o to více zbytečná, přihlédneme-li k faktu, že obec jako taková nebyla vůbec do „oficiální“ bitvy vtažena a šlo pouze o střet předních stráží. Následující den, tedy 3. 7. 1866, kdy se odehrávalo skutečné inferno bitvy u Hradce Králové, se obec Hněvčeves nacházela v místech nástupu pruské 1. armády generála jízdy prince Bedřicha Karla. Byla na rozhraní dvou pěších divizí – 7. generálmajora von Franseckyho (Cerekvice n. B.) a 8. generálporučíka von Horna (Sadová). Snad není to náhoda, že se nám „osmnáctníkům“, Gardě města Hradce Králové a ostatním spřáteleným klubům vojenské historie podařilo uskutečnit akci v místech, kde před oněmi 150 lety probíhal autentický střet pruských a rakouských předních stráží. Dodnes v obci stojí dům čp. 15, který byl němým svědkem této události a před ním prostý pomníček Františku Kozákovi, který tuto, mnohými zapomenutou událost připomíná. Zazemím byla C.k. manévrům zrekonstruovaná fara a farská zahrada, kde tábořilo vojsko a probíhal výcvik. Za to patří dík majiteli fary Ivanu Tejklovi, který byl i hostitelem porady velitelů k blížícímu se vyvrcholení výročí na Chlumu.

Roli prního padlého, polního myslivce Františka Kozáka, na sebe převzal náš dobrý kamarád a člen spolku Josef Szoták. Po cirka půlhodinovém intenzivním střeleckém boji a řadě dramatických situací na obou stranách, následoval pietní akt, zakončený položením věnců u pomníku výše zmíněného polního myslivce. Nám – našemu pluku, bylo ve spolupráci s Českou televizí velikou ctí a radostí podílet se na veřejné osvětě a medializaci roku 1866. Řada našich členů den aktivně využila k připomenutí si dobových povelů, uctění památky padlým v místním kostele i k navázání nových přátelských vztahů. Za účast a aktivní moderátorský přístup děkujeme herci Jiřímu Dvořákovi a samozřejmě i divákům, bez jejichž účasti by veškeré tyto připomínkové akce ztrácely opodstatnění. Mějme stále na paměti ono moudré úsloví, že "Národ, který nezná svoji historii, bude nucen ji opakovat!".

Máme velkou radost, že manévry naplnili i svůj hlavní úkol - výcvik jednotek a jednotlivců. Věříme, že na následujících akcích a především při vyvrcholení připomínkových akcí na Chlumu vše mnohokrát zúročíme.

Akce se letos zúčastnilo 98 vojáků v historických uniformách.

Za organizátory bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám s akcí pomohli a přispěli tak k pohodovému a zdárnému průběhu: Jmenovitě především Gardě města Hradce Králové, Ivanu Tejklovi a velký dík patří i obci Hněvčeves, jejímu zastupitelstvu a velkému fyzickému nasazení pana místostarosty Ing. Martin Nováka. Pochopitelně dík patří i dalším, kteří pomohli a našim drahým polovičkám, že přetrpěli naší vytíženost :-).

Děkujeme i všem účastníkům, kteří se tentokrát sešli v hojném počtu a svojí disciplínou přispěli ke zdařilé ukázce "první padlý".

Časový harmonogram akce:


8:00 – 14:30   Výcvik jednotek na pozemku fary, oběd a následná prezentace výstroje
a výzbroje obou armád.

14:30 – 15:00  Porada velitelů
15:00 – 15:30  Bitevní ukázka: „První padlý v bitvě u hadce králové 1866“

15:45  Pietní akt u hrobu polního myslivce Františka Kozáka

16:00  Mše za padlé roku 1866

17:00  Ukončení XXV. C.k manévrů a volná zábava s Nostra Musica

 

Fotografie byly čerpány z následujících zdrojů:
Martin Čihák, Hanka a Bára Dolanovi, Königgrätz 150, Ondřej Litera

 

Média: Zprávy České televize
(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/216411022000521)
 

 

Přílohy

Fotogalerie

© Copyright 2012 - Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.