Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.

NABÍDKA
KONTAKT
Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.

Hrádek 36
503 15 Nechanice

Telefon: +420 605 837 097

18IR@email.cz

DŮLEŽITÉ

KALENDÁŘ
Červen 2019
PoÚtStČtSoNe
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.

Badatelská návštěva Vojenského ústředního archivu v Praze 4. 4. 2013

V souvislosti s blížícím se velkým výročím Velké války (1914-2014) se v osmnáctce rýsuje záměr připomenout odkaz našich předků nejen účastí na bitevních rekonstrukcích a pietních aktech či pořádáním přednášek, ale dost možná i publikační činností, která by seznamovala širší veřejnost s dějinami osmnáctky v letech 1914-1918.
V souvislosti s tím je třeba nejprve shromáždit dostupné prameny. Za tím účelem proběhla návštěva badatelny Vojenského ústředního archivu v Praze za účelem prozkoumání archiválií ze Sdruženého fondu velitelství pěších pluků, konkrétně z té jeho části, která náleží 18 IR. Vzhledem k tomu, že počínaje červnem letošního roku tento archiv na více než rok zavírá z důvodu stěhování, nebylo co odkládat.
Mezi osmnáctníky již delší dobu koluje kopie bojového deníku (kroniky) I. a IV. praporu, bojujících na východní frontě. Tato kopie se však při bližším zkoumání zdála neúplná. Otázkou bylo, zda je skutečně kronika v archivu neúplná, či zda je neúplná pouze kopie. Samozřejmě také bylo vhodné zjistit, zda VÚA (resp. jeho sekce VHA – Vojenský historický archiv), nepřechovává ve svojí sbírce i další dokumenty k prvoválečným dějinám osmnáctky.
Je možno říci, že návštěva archivu byla nakonec velice úspěšná. Potvrdilo se, že kopie kroniky nebyla kompletní, a že naopak originál v archivu kompletní je. A navíc bylo objeveno i několik dalších zajímavých archiválií.
Během pětihodinové návštěvy archivu bylo pořízeno celkem přes 450 MB fotografických kopií archivního materiálu. Jeho obsah roztřídit následovně:
• Bojový deník (kronika) z východní fronty – tiskopis a ručně přepsaný text. Jedná se o kroniku, jejíž kopii již měl náš pluk v držení. Avšak zatímco původní, neúplná kopie obnáší 158 stran, nově pořízená kompletní kopie má 233 stran. Znamená to, že jsme doposud byli ochuzeni o celých 75 stran, tj. bezmála třetinu celkového rozsahu.
• Bojový deník (kronika) z východní fronty – původní zápis. Vedle čitelné strojopisné a částečně krasopisně rukou psané verze bojového deníku obsahuje archiv i původní zápis, z něhož byl pozdější opis pořízen. Jedná se spíše o badatelskou kuriozitu, neboť tento původní záznam je s pozdějším opisem samozřejmě obsahově shodný, akorát podstatně hůře čitelný. 
• Sešit obsahující zápisy vztahující se k činnosti 18 IR v r. 1914. Jedná se o německy psanou písemnost. Zatím blíže neprostudován.
• Opisy korespondence II. praporu zasílané na velitelství 3. horské brigády z července 1915 – března 1916. Vzhledem k tomu, jak málo památek se zachovalo po osmnáctnících na italské frontě, jedná se beze sporu o velmi cenný materiál. Zatím ale není blíže probádaný, a to také proto, že je psán německy a navíc kurentem.
• Další archiválií vztahující se k tajemnému II. praporu je – bohužel velmi krátký – úryvek z bojového deníku této jednotky z počátku r. 1916.
• Za zmínku dále stojí písemnost z února 1915, pojednávající o tématu přebíhání na ruskou stranu. Opět jde ale o němčinu v kurentu, a tak bude třeba si i nad tímto textem ještě pořádně „sednout“.
• Konečně v příslušném archivním kartonu se nacházely také zajímavé skici, tj. situační nákresy bojů z východní fronty, vesměs z počátku války.
• Nakonec byly pořízeny i kopie několika archiválií, které se vztahovaly k tématu první světové války buď jen nepřímo, anebo vůbec. Jedná se o zajímavý dokument „Několik výňatků z dějin našeho pluku jakož i jiných vojenských sborů c. a k. rakouské armády“, vydaného r. 1906, a několik čísel časopisu „Osmnáctá chasa“ vydávaného vzdělávacím odborem čsl. pěšího pluku č. 18 v r. 1919; jde tedy o památku z doby těsně po převratu.

 

Inft. Lukáš Dulíček

 

Fotogalerie

© Copyright 2012 - Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.