Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.

NABÍDKA
KONTAKT
Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.

Hrádek 36
503 15 Nechanice

Telefon: +420 605 837 097

18IR@email.cz

DŮLEŽITÉ

KALENDÁŘ
Září 2021
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.

Založení spolku a jeho činnost

 

Vznik této uniformované jednotky se datuje již do r. 1989, kdy si část členů znovuobnoveného "Komitétu pro udržování památek z války r. 1866" pořídila repliky uniforem z období rak. - pruské války r. 1866. Postupně tato uniformovaná skupina přerostla rámec činnosti komitétu a proto došlo v r. 1991 k jejímu osamostatnění. Klub jako takový byl založen převážně členy Komitétu 7.května 1993 ještě jako pobočka ČSVH pod názvem „Pevnost Hradec Králové“, obratem je pak název změněn na výstižnější „Vojska Královéhradecké pevnosti“.
Zakládajícími členy byli:
Jiří Němec, Jiří Šulc, Jaromír Havlíček, Petr Karlíček, Ladislav Petráček, Miloš Kalenský, František Nežádal, Petr Doubrava, Ivan Doubrava a Petr Krátký (viz. zápis v kronice).
Předsedou byl zvolen Ladislav Petráček, velitelem jednotky C.k. 18. pěšího pluku pak byl zvolen Oto Žaloudek v hodnosti desátníka.
Po 2 letech existence pak dochází 15.5.1995 k přejmenování na:

"Historický C.k. řadový pěší pluk č. 18 Hradec Králové".

vč. registrace tohoto názvu u Ministerstva vnitra ČR.

Číslo v názvu tohoto pluku není samoúčelné, neboť právě tento "regiment" je neodmyslitelně spjat s východočeským regionem a zejména pak s královehradeckem. Zde měl totiž 18. pluk řadu let své dlouhé existence doplňovací okres a v některých letech také sídlo. Proto mnoho předků současných obyvatel těchto míst prodělalo právě v řadách 18. pěšího pluku válečná tažení po bojištích téměř celé Evropy a často i v místech daleko od domova položilo své životy... A tento odkaz předků byl hlavním motivem, proč se skupinka nadšenců vojenské historie z Hradce Králové a blízkého okolí rozhodla znovu oživit tradici C.k. 18. pěšího pluku.

V současné době má naše jednotka celkem 39 členů řádných, 3 čekatele na členství a 5 členů čestných. Naši členové vlastní repliky rakouských uniforem z r. 1866, a převážná většina i z období 1. sv. války. Někteří členové se navíc věnují období napoleonských válek a „Sedmiletých válek“. Hlavními obdobími však pro nás jsou Prusko-Rakouská válka 1866 a 1. světová válka. V současné době je téměř celá jednotka dovybavena uniformami 1. sv.v. v barvě polní šedi - 1916. Dále se tento pluk může pochlubit plukovním praporem do nejmenších detailů zhotoveným dle historického originálu (slavnostně vysvěceným v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové) a také např. vlastním prvoválečným kulometným družstvem. 

Do naší činnosti patří:

  • účast v uniformách na různých vzpomínkových akcích a bitevních ukázkách u nás i v zahraničí

  • pořádání tématických akcí jako např. C.k. manévry, Ostré střelby, ...

  • výpomoc při náročné údržbě královehradeckého bojiště 1866

  • rekonstrukce pomníků a pohřebišť 18. pěšího pluku ve Slovinsku v Julských Alpách

  • osvětová činnost, jako jsou například přednášky a výstavy týkající se vojenské historie

  • shromažďování historických dokumentů týkajících se především 18. pěšího pluku 

  • publikační činnost

  • účast na natáčení dukumentárních a hraných filmů s tématikou 1866 či 1.sv.v.

Co se týče spolupráce s ostatními kluby – nejvíce spolupracujeme s 2. FJB z Trutnova, přičemž na r. 1866 tvoříme s tímto klubem společnou jednotku, z dalších jednotek, pak spolupracujeme např. s "C.k. 6. praporem polních myslivců" z Náchoda, "Pevnostní dělostřeleckou rotou" z Josefova, Klubem přátel pplk. Karla Vašátky, ČSoL Mladá Boleslav, „KVH Předměřice nad Labem“ a dalšími. 

 

Fotogalerie

© Copyright 2012 - Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.